De gevaren van een eenmanszaak

Wanneer men een eigen bedrijf start doet men dit om met plezier en vooral onafhankelijk in het levensonderhoud te voorzien. Secundaire redenen kunnen zijn dat de ondernemer zijn toekomst in eigen handen wil nemen en zodoende veiligstellen. Om dit punt te bereiken zal zekerheid in de onderneming moeten worden ingebracht. Deze zekerheid komt door de juiste keuzes te maken. Niet alleen op het gebied van producten, diensten en klanten maar ook op het gebied van de juridische ondernemingsstructuur die men kiest.

Maar weinig startende ondernemers en ZZP-ers staan stil bij de gevaren van een eenmanszaak. Deze zijn er namelijk ten overvloede. Omdat de prive en zakelijke vermogens door elkaar lopen kan er op verschillende manieren een risico ontstaan. Particuliere schuldeisers kunnen bij de zaak aankloppen en zakelijke schuldeisers kunnen het prive vermogen aanspreken. Dit kan zelfs zo ver gaan dat bij een (v)echtscheiding de onderneming gestaakt moet worden omdat de ex partner de helft opeist.

Hoewel de naam anders doet vermoeden is het mogelijk om personeel aan te nemen binnen een eenmanszaak. Dit maakt het risico voor de ondernemer nog groter want iedereen kan fouten maken. Het is erg wrang wanneer u als ondernemer in privé wordt aangesproken voor ongelukjes die met uw werknemer of door zijn (of haar) toedoen ontstaan.

Een eenmanszaak lijkt zo gemakkelijk maar schijn bedriegt. De vreemde constructie waarbij ondernemer en onderneming gelijk zijn komt vrijwel alleen in Nederland voor. In de meeste gevallen wordt een vennootschapsrechtelijke scheiding gemaakt waarmee duidelijk is dat de onderneming buiten schot blijft in privézaken en de ondernemer slechts in geval van aantoonbaar wanbeleid in privé kan worden aangesproken.

De redenatie dat de overstap van een eenmanszaak naar een BV pas rendabel is vanaf een relatief hoge winst is gebaseerd op een kosten aspect. In deze berekening wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met het juridisch risico. Dit is echter niet iets wat u zomaar even weg kunt wuiven. Het is een reeele bedreiging waar u rekening mee moet houden wanneer u een keuze voor een ondernemingsvorm maakt. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat u moet kiezen voor een BV, het wil wel zeggen dat de gevaren van een eenmanszaak meegenomen moeten worden in de beslissing die u maakt. Een gewaarschuwd ondernemer telt immers voor twee.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: