Eigen zaak starten

Cijfers van de Kamer van Koophandel tonen dat steeds meer Nederlanders een eigen zaak starten. Een interessant gegeven wat een bijdrage zal leveren aan een verdere onafhankelijke samenleving. Als we een stukje verder doordenken kan deze verzelfstandiging zelfs tot gevolg hebben dat de verzorgingsstaat in haar huidige vorm kan blijven bestaan. Want als men het heft in eigen hand neemt en minder beroep hoeft te doen op werkloosheidsuitkeringen, arbeidsongeschiktheid en bijstand, blijft er in principe meer over voor de oudedagsvoorziening vanuit de overheid.

Een eigen zaak starten heeft daarmee meer voordelen dan menigeen zal denken. Zelfstandigheid is namelijk een houding en deze houding kan u op veel manieren voordeel opleveren. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke financiële situatie zijn minder afhankelijk van een overheid die steeds andere regels opstelt en een versobering van het sociaal vangnet invoert.

Het starten van een eigen bedrijf is op zich simpel. U gaat met een geldig legitimatiebewijs naar de Kamer van Koophandel en schrijft uw handelsnaam in. Er wordt kort nagekeken of de gewenste handelsnaam al in gebruik is en wanneer dit niet het geval is kunt u de onderneming inschrijven. Start u een eenmanszaak dan wordt ook direct een btw nummer bij de Belastingdienst aangevraagd.

Nadat u het eigen bedrijf heeft opgericht wordt het tijd klanten te gaan werven. Heeft u zich nog niet verdiept in marketing, lees dan dit artikel eens. Het gaat er bij de marketing van uw bedrijf altijd om dat u een professionele manier inzet. Hiermee kunt u concurrenten voor zijn en de juiste klanten direct aanspreken. Het gaat er immers om dat randzaken die u afhouden van uw core business zoveel mogelijk buiten de deur houdt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: